top of page
BG1_edited.jpg

ZESPÓŁ

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

W sercu naszej fundacji stoi zespół doświadczonych profesjonalistów i pasjonatów, którzy codziennie pracują nad realizacją naszych misji i celów. Zarząd Fundacji, składający się z wybitnych liderów i specjalistów w swoich dziedzinach, zapewnia strategiczne kierowanie naszymi projektami oraz ich skuteczną realizację. Rada Fundacji, złożona z doświadczonych ekspertów i doradców, pełni rolę nadzorczą, gwarantując przestrzeganie najwyższych standardów etyki i transparentności w działaniach. Dyrektor Wykonawczy, będący łącznikiem między zarządem a radą, prowadzi cały zespół z niezachwianym zaangażowaniem, wizją oraz strategicznym podejściem, które są kluczowe dla naszego sukcesu i ciągłego rozwoju.

Nasz zespół to przede wszystkim ludzie z pasją, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem przyczyniają się do rozwoju kultury, sztuki, edukacji, a przede wszystkim wspierają społeczność lokalną i międzynarodową. Wspólnie tworzymy przestrzeń otwartą na innowacje, dialog i partnerstwo, co pozwala nam nieustannie poszerzać granice tego, co możliwe, a nasze projekty realizować z coraz większą precyzją i skutecznością.

Zarząd Fundacji:

prof. Honorata Stalmierska – prezes

dr Jan Bartoś

prof. Alina Mądry

dr Jacek Steczkowski

dr Marta Panfil

Rada Fundacji:

Joanna Szurka-Baranowska – przewodnicząca

Marta Zuzanna Huk

Anna Biadasz-Dolińska

Fundatorzy:

dr n. med. Sławomir Smól

dr Jan Bartoś

Dyrektor Wykonawczy:

Mateusz Smól

PA262388-01_edited.jpg

PROF. HONORATA STALMIERSKA

Prezes Zarządu

Prof. dr hab. Honorata Stalmierska, lutniczka, kierowniczka Katedry Lutnictwa Artystycznego w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu i prezes zarządu Fundacji Sztuki Lutniczej im. Włodzimierza Kamińskiego i Heleny Harajdy, od ponad 30 lat prowadzi własną pracownię lutniczą. W swoim dorobku posiada ponad sto dzieł, w tym skrzypce, altówki, viola d’amore, viola da gamba, oraz gitary klasyczne i historyczne, które nie tylko odzwierciedlają głęboką pasję, ale i mistrzowski kunszt.

Jako profesor lutnictwa artystycznego, Honorata Stalmierska nie tylko edukuje przyszłe pokolenia lutników, ale również prowadzi zaawansowane badania nad polskim lutnictwem XVII i XVIII wieku. Jest współautorką znaczącej publikacji Polska Szkoła Lutnicza. Instrumenty Grobliczów i Dankwartów, która została wydana w 2016 roku przez Muzeum Narodowe w Poznaniu i stanowi ważne źródło wiedzy o historii polskiego lutnictwa.

Jej zaangażowanie w promocję sztuki lutniczej rozciąga się również na arenę międzynarodową. Będąć członkini Związku Polskich Artystów Lutników, Association des Luthiers et Archetiers pour le Departement de la Facture Instrumentale oraz British Violin Making Association, regularnie uczestniczy w seminariach, konferencjach i wystawach w całej Europie. Jej instrumenty wielokrotnie zdobywały nagrody za najlepszy dźwięk.

W 2019 roku Profesor Stalmierska pełniła rolę dyrektora artystycznego VI Konkursu Lutniczego im. Włodzimierza Kamińskiego, a jej inicjatywa otworzyła konkurs dla międzynarodowej społeczności lutniczej. Kontynuując swoje działania, w 2023 roku zorganizowała pierwszy Festiwal Sztuki Lutniczej, przyciągając licznych sponsorów i uczestników z całego świata, co ugruntowało festiwal jako wydarzenie o znaczeniu międzynarodowym.

Jednym z najbardziej pionierskich osiągnięć Profesor Stalmierskiej jest inicjatywa stworzenia europejskiego porozumienia szkół lutniczych, mającego na celu usprawnienie przepływu informacji i zasobów edukacyjnych między instytucjami. W 2023 roku, podczas Festiwalu Sztuki Lutniczej, zainicjowała pierwsze oficjalne spotkanie przedstawicieli ośrodków nauczania lutników z Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Hiszpanii i Polski. Spotkanie to, skupiające się na współpracy i wymianie doświadczeń, zakończyło się deklaracją o dalszym współdziałaniu i formalizacji grupy, która będzie wspierać rozwój i innowacje w lutnictwie na skalę europejską.

Honorata Stalmierska jest prawdziwą ambasadorką polskiego i europejskiego lutnictwa, nieustannie dążąc do podnoszenia standardów edukacyjnych i umacniania międzynarodowej współpracy w tej dziedzinie.

DR JAN BARTOŚ

Fundator, Członek Zarządu

Dr Jan Bartoś jest cenionym lutnikiem i badaczem, absolwentem Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Specjalizuje się w budowie, restauracji i ekspertyzie instrumentów lutniczych.

Po ukończeniu studiów, Jan Bartoś objął funkcję kierownika pracowni lutniczej Erica Blota w Cremonie. Przez osiem lat pełnił kluczową rolę w tworzeniu nowych instrumentów, a także w restauracji i wydawaniu ekspertyz dla najbardziej znaczących dzieł sztuki lutniczej dawnych mistrzów europejskich. Jego prace były prezentowane i chwalone w całej Europie, cementując jego reputację jako jednego z wiodących współczesnych lutników.

W 2007 roku, dr Bartoś przeniósł się do Paryża, gdzie otworzył własną pracownię w sercu francuskiego lutnictwa. Ta zmiana umożliwiła mu dalsze rozwijanie swojej pasji i umiejętności, a także poszerzenie działalności o nowe, innowacyjne projekty lutnicze. Jego pracownia szybko stała się znana z wysokiej jakości instrumentów, które nie tylko odzwierciedlały bogatą tradycję lutniczą, ale też wprowadzały nowoczesne rozwiązania akustyczne.

Jako członek Association des Luthiers et Archetiers pour le Département de la Facture Instrumentale oraz British Violin Making Association, Jan aktywnie uczestniczy w międzynarodowych konferencjach i sympozjach, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniami z globalną społecznością lutników. Jego prace są często prezentowane jako wzór rzemiosła i innowacji.

Dr Bartoś jest również współautorem katalogu "Polska szkoła lutnicza. Instrumenty Grobliczów i Dankwartów", który jest uznawany za fundamentalne źródło wiedzy o historii polskiego lutnictwa. Najnowsze badania, które przeprowadził, potwierdziły polskie pochodzenie instrumentu znajdującego się w zbiorach Musée de la Musique w Paryżu i doprowadziły do oficjalnej zmiany jego atrybucji, co było ważnym osiągnięciem w jego karierze.

 

W roku 2023, dr Bartoś objął prestiżową rolę dyrektora Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. Włodzimierza Kaminskiego, gdzie z sukcesem promuje talent młodych lutników i przyczynia się do rozwoju globalnej społeczności artystycznej. Jego wpływ na świat muzyki klasycznej jest znaczący, zarówno jako twórca instrumentów, jak i edukator oraz promotor sztuki lutniczej.

 

W 2020 roku uzyskał tytuł doktora na swojej Alma Mater. Dr Bartoś kontynuuje swoje prace badawcze, rozwijając nowe metody w produkcji instrumentów, które przekształcają tradycyjne techniki w nowoczesne rozwiązania odpowiadające na potrzeby współczesnych muzyków.

JB_0164_edited.jpg
alina2-01_edited_edited_edited.jpg
fot. K. Szymkowiak

PROF. ALINA MĄDRY

Członek Zarządu

Dr hab. Alina Mądry, prof. UAM, wybitna muzykolog i uczennica prof. dr hab. Ireny Poniatowskiej, pełni funkcję profesora nadzwyczajnego w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest ceniona za swoje głębokie zaangażowanie w badania muzyki dawnej, polskiej i powszechnej, skupiając się na okresie od końca XVII do początku XIX wieku.

Prof. Mądry jest sekretarzem Komisji Muzykologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz członkiem Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów. Współpracuje także z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu i jest założycielką oraz prezesem Stowarzyszenia Musica Patria, które prowadzi z pasją i dedykacją. Dodatkowo, jako pomysłodawczyni i opiekunka merytoryczna, rozwinęła portal internetowy Fundamentum, stanowiący cenne źródło wiedzy o muzyce dawnej.

W latach 2012-2016 Profesor Mądry była kustoszem w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, należącym do oddziałów Muzeum Narodowego. Jest autorką trzech monografii, które znacząco przyczyniły się do badań nad estetyką i stylistyką muzyki: "Carl Philipp Emanuel Bach. Estetyka – Stylistyka – Dzieło", "Barok, cz. 2: 1697–1795 Muzyka religijna i jej barokowy modus operandi" w serii „Historia Muzyki Polskiej” oraz "Muzyka w klasztorze norbertanek w Strzelnie", napisana wspólnie z Tomaszem Nowakiem. Alina Mądry opublikowała również liczne edycje źródłowo-krytyczne oraz artykuły naukowe i popularnonaukowe, które elokwentnie łączą głębię akademicką z dostępnością dla szerszej publiczności.

Jest także aktywną uczestniczką międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych, na których prezentowała wyniki swoich badań na ponad pięćdziesięciu wydarzeniach. Jej projekt badawczy, wspierany przez liczne granty, skoncentrowany jest na opracowywaniu poznańskich muzykaliów, co ma kluczowe znaczenie dla zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego.

Prof. Mądry aktywnie działa także na arenie międzynarodowej, współpracując z takimi organizacjami jak RISM (Répertoire International des Sources Musicales), dzięki czemu polska muzyka dawna zyskuje na znaczeniu na globalnym forum kulturowym. Dzięki swojej pasji i zaangażowaniu, nieustannie inspiruje studentów i szeroką publiczność, przekazując im wartości i bogactwo kultury muzycznej.

Prof. Alina Mądry jest nie tylko erudytą, ale także strażnikiem polskiej tradycji muzycznej, czego dowodem są jej liczne inicjatywy badawcze i edukacyjne, które przyczyniają się do rozwijania zainteresowania muzyką dawna zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

DR JACEK STECZKOWSKI

Członek Zarządu

Dr Jacek Steczkowski jest lutnikiem i doktorem sztuk muzycznych, absolwentem Katedry Lutnictwa Artystycznego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Jego edukacja zawodowa została wzbogacona przez roczny staż w prestiżowej pracowni lutniczej „Maison Bernard” w Belgii, gdzie pod okiem mistrzów Jana Stricka oraz Pierre’a Guillaume’a doskonalił swoje umiejętności w zakresie budowy i renowacji instrumentów smyczkowych.

Po ukończeniu studiów, w 1994 roku, Dr Steczkowski wyjechał do Belgii, gdzie założył i prowadził własną pracownię lutniczą w Leuven aż do roku 2000. Następnie przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie przez kolejne dziesięć lat współpracował z „Kenneth Warren & Son”, trzypokoleniową amerykańską firmą lutniczą zlokalizowaną w Chicago. W tym okresie specjalizował się w skomplikowanych naprawach, restauracjach oraz w ocenie autentyczności instrumentów.

 

Jacek Steczkowski współpracował także z wieloma innymi znaczącymi pracowniami i instytucjami na całym świecie, w tym w Belgii, Francji, Stanach Zjednoczonych oraz Chinach, rozwijając globalne kontakty i wymieniając doświadczenia z czołowymi ekspertami w dziedzinie lutnictwa. W 2010 roku wrócił na stałe do Polski i otworzył pracownię lutniczą w Krakowie, gdzie kontynuuje tradycję tworzenia, konserwacji i ekspertyzy instrumentów smyczkowych zgodnie z najwyższymi światowymi standardami.

W 2018 roku na swojej Alma Mater w Poznaniu, Jacek Steczkowski obronił pracę doktorską na temat „Kopie i fałszerstwa w lutnictwie artystycznym”, która była kumulacją jego wieloletnich badań nad autentycznością i metodami identyfikacji instrumentów smyczkowych.

Jacek_edited.jpg
Konkurs lutniczy 25_10_2023_Seifert_Bartosz 45_edited.jpg

DR MARTA PANFIL

Członek Zarządu

Dr Marta Panfil, lutniczka i doktor sztuki, absolwentka Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, gdzie pod kierunkiem prof. dr hab. Honoraty Stalmierskiej zdobywała wiedzę i umiejętności, które pozwoliły jej osiągnąć wysoki poziom mistrzostwa w dziedzinie lutnictwa.

 

Jako członkini Związku Polskich Artystów Lutników (ZPAL) oraz Brytyjskiego Stowarzyszenia Lutniczego (BVMA), Marta Panfil aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym i naukowym środowiska lutniczego zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.

Od 2020 roku pełni funkcję wykładowcy na kierunku lutnictwo w swojej alma mater w Poznaniu, dzieląc się swoją pasją i wiedzą z kolejnymi pokoleniami studentów. W 2018 roku obroniła rozprawę doktorską pt. "Koncepcje Stylistyczne otworów rezonansowych typu ‘ef’ w twórczości rodziny Amatich". Jej badania przyczyniły się do głębszego zrozumienia i docenienia technik konstrukcyjnych stosowanych przez tę legendarną rodzinę lutniczą, co ma istotne znaczenie dla rozwoju nowoczesnych metod budowy instrumentów.

Specjalizuje się w tworzeniu skrzypiec oraz altówek, które są inspirowane i oparte na modelach włoskich mistrzów lutniczych. Szczególnie interesuje ją twórczość rodziny Amatich oraz instrumenty inkrustowane i polichromowane, co wyróżnia jej prace na tle innych mistrzów lutnictwa. Dr Panfil jest również aktywną uczestniczką i prelegentką na międzynarodowych wystawach i seminariach lutniczych, gdzie prezentuje wyniki swojej pracy artystycznej i badawczej.

Zaangażowana w działalność dydaktyczną, kształci przyszłe pokolenia lutników nie tylko z Polski, ale również z Chin, gdzie lutnictwo cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Jako sekretarz Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. Włodzimierza Kamińskiego w Poznaniu, Marta Panfil ma kluczowe znaczenie dla promocji sztuki lutniczej i podnoszenia standardów w tej dziedzinie na całym świecie.

Dr Marta Panfil kontynuuje swoje pasje i badania, nieustannie poszukując nowych metod i inspiracji, które mogą jeszcze bardziej udoskonalić sztukę lutniczą.

MATEUSZ SMÓL

Dyrektor Wykonawczy

Mateusz Smól, skrzypek, ekonomista, menedżer kultury. Absolwent klasy skrzypiec Bartłomieja Nizioła na Uniwersytecie Artystycznym w Bernie oraz Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie, gdzie studiował ekonomię kultury. Nieustannie dążąc do rozwoju profesjonalnego, obecnie kontynuuje edukację na kierunku MBA w EAE Business School w Madrycie.

Mateusz rozpoczął swoją artystyczną karierę jako skrzypek, zdobywając laury na licznych konkursach krajowych i międzynarodowych. Ukończył również prestiżową Akademią Orkiestrową Opery Zuryskiej, przez dwa lata wykonując największe dzieła operowe. Jego muzyczna pasja i doskonałość wykonawcza pozwoliły mu osiągnąć międzynarodowe uznanie.

Jako ekonomista, Mateusz specjalizuje się w analizie rynków instrumentów lutniczych, z głębokim zanurzeniem w epokę polskiego lutnictwa XVII i XVIII wieku. Jego wkład w prace badawcze przyczynia się do zrozumienia i rozwoju rynku sztuki lutniczej, co ma kluczowe znaczenie dla zachowania dziedzictwa kulturowego i jego adaptacji do współczesnych warunków rynkowych.

W roli menedżera kultury wykazuje się nie tylko jako efektywny organizator i promotor wydarzeń artystycznych, ale także jako wizjoner, który aktywnie promuje muzykę i lutnictwo na arenie międzynarodowej. Jego inicjatywy, w tym festiwale, konkursy i wystawy, odznaczają się innowacyjnością i przyczyniają się do zwiększania dostępności muzyki klasycznej dla szerokiej publiczności.

Mateusz Smól odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu i koordynacji międzynarodowych projektów kulturalnych. Jego umiejętność tworzenia strategii, które efektywnie integrują sztukę z biznesem, pozwala na realizację inicjatyw, które nie tylko promują kulturę, ale również przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne. Jako dyrektor wykonawczy Festiwalu Sztuki Lutniczej im. Włodzimierza Kamińskiego w Poznaniu, z powodzeniem przyczynia się do rozwoju i promocji dziedzictwa lutniczego, cementując swoją reputację jako wybitnego specjalisty w tej dziedzinie.

Mateusz Smól to profesjonalista, którego działalność na styku sztuki, nauki i zarządzania nie tylko wzbogaca sektor kulturalny, ale także inspiruje inne osoby do postrzegania muzyki klasycznej jako dynamicznie rozwijającej się dziedziny sztuki. Jego wkład w rozwój kultury jest ceniony zarówno przez współpracowników, jak i przez międzynarodową publiczność.

Profilowe 2024 (2)_edited.jpg
bottom of page